Welkom

Graag heten wij, Ivo – Chris en Zander,  u welkom op ‘Orsmolen, natuurlijk ontspannend’.
B&B, seminarcentrum, een warme welkom voor groepen

Dit 2ha groot stukje grond met zijn molen, heeft al bij het eerste bezoek een diepe indruk op ons gemaakt. Het belang ervan werd ons stap voor stap duidelijker tijdens de ‘grote renovatie’. De Orsmolen was en is een uitnodiging om steeds weer met de omgeving in relatie te gaan, met respect voor ieders en ons zijn.

Dat is ook onze missie: een ‘eigen plek’ creëren in verbinding met de ander.

Deze ervaring willen we delen met eenieder die bij ons te gast is. Zo is Orsmolen een plek waar Instituut Orshof en Ear & mind gevestigd is, waar de innerlijke natuur van de mens wordt verzorgd. Ook andere coaches of cursustrainers vinden bij ons hun plek. 
Via “In de kijker” houden we je op de hoogte. 

Welkom!

Namens het Orsmolenteam

Chris Van Orshoven